Taalverzorging

Taalverzorging is een onderdeel van het wettelijk bepaalde Referentiekader Nederlandse Taal en rekenen. Met deze toets, die elke school straks gaat gebruiken, loopt u nu al vooruit op het veld.

Over de inhoud

De LVS-toets Taalverzorging stelt vast welke onderdelen van taalbeheersing uw leerlingen beheersen. Zo krijgt u inzicht in de behaalde referentieniveaus van de leerlingen. En kunt u het onderwijs optimaal afstemmen op uw leerlingen.  

Deze nieuwe toets is voor groep 6, 7 en 8 en bestaat uit de onderdelen:

  • Grammatica
  • Interpunctie
  • Spelling (toegepaste Spelling, herkennen van fouten)

1 map voor groep 6, 7 en 8

Toets Taalverzorging voor groep 6, 7 en 8 is verschenen in schooljaar 2015/2016. U kunt de toets meteen afnemen in alle groepen. De leerlingen van groep 6 kunt u de komende jaren volgen. In groep 7 en 8 ziet u dit jaar al welke leerlingen het referentieniveau Taalverzorging 1F en 2F hebben behaald.

Actieve en passieve spellingsvaardigheid toetsen

Neemt u de toets Spelling 3.0 af in combinatie met Taalverzorging? Dan toetst u alle vier onderdelen van het referentieniveau Taalverzorging. Spelling van werkwoorden en niet-werkwoorden, grammatica en interpunctie. Bovendien toetst u dan zowel de actieve (spelling 3.0) als passieve (Taalverzorging) spellingsvaardigheid.