Spelling 3.0

Spelling 3.0 voor groep 3, 4, 5 én 6. 

Wat is er inhoudelijk gewijzigd?

 • Uitsluitend dicteeopgaven (actieve spelling), geen multiple choice-opgaven; de toets M3 bestaat uit woorddictee met plaatjes. De overige toetsen zijn dictees met zinnen waarbij de leerling alleen het doelwoord hoeft op te schrijven
 • Verbeterde foutenanalyse: u kunt nu alle meest voorkomende fouten binnen een woord eenvoudig  analyseren
 • Werkwoordspelling voor groep 7 en 8, ook in dicteevorm
 • Passieve spelling toetst u in nieuwe toets Taalverzorging voor groep 6 tot en met 8
 • Sluit aan bij de meest recente methoden (gezamenlijke spellinglijn)

Hoe u rekening houdt met speciale leerlingen

De nieuwe toetsen hebben: 

 • voor leerlingen met een vertraagde ontwikkeling tussentoetsen voor groep 3 t/m 6
 • zo min mogelijk dicteezinnen met ‘ik’ erin
 • minder beeldend taalgebruik
 • meer schrijfruimte
 • geen overbodige details bij de plaatjes

Wat is er nieuw in alle 3.0 toetsen?

 • De  nieuwe handleidingen zijn beknopter en gebruiksvriendelijker.
 • De toetsen speciale leerlingen zijn geïntegreerd.
 • Kennismakingsboekjes met daarin de toetsen van alle vakken uit het volgsysteem.