Rekenen-Wiskunde 3.0

Rekenen-Wiskunde 3.0 voor groep 3, 4, 5 én 6. Groep 6 verschijnt in het najaar van 2016.

Wat is er inhoudelijk gewijzigd?

 • Ingebouwde referentieniveaus Rekenen
 • Relatie met de nieuwe toets Rekenen-Basisbewerkingen voor diagnostiek
 • Kale sommen en contextsommen in elke toets

Hoe u rekening houdt met speciale leerlingen

De nieuwe toetsen hebben:

 • extra tussentoetsen voor leerlingen die zich minder snel ontwikkelen (E3M4, M4E4, E4M5, etc.)
 • opgaven die zijn gescreend door leerkrachten uit het SBO
 • geclusterde opgaven per soort en een splitsing naar meerdere taken
 • veel extra aandacht voor eenvoudig taalgebruik
 • zo min mogelijk onnodige details in de illustraties
 • opgaven met een overzichtelijke lay-out

Wat is er nieuw in alle 3.0 toetsen?

 • De nieuwe handleidingen zijn beknopter en gebruiksvriendelijker.
 • De toetsen speciale leerlingen zijn geïntegreerd.
 • Kennismakingsboekjes met daarin de toetsen van alle vakken uit het volgsysteem.