Begrijpend lezen 3.0

Begrijpend lezen 3.0 voor groep 3, 4, 5 én 6. Groep 6 verschijnt in het najaar van 2016.

Wat is er inhoudelijk gewijzigd?

 • Ingebouwde referentieniveaus Nederlandse taal
 • Meer afwisseling in de lengte van de teksten
 • Meer tekstsoorten
 • In groep 3 en 4 minder opgaven per toets (van 25 naar 20 per taak)
 • Ook voor groepen 5 tot en met 7 toetsen en normeringen voor medio- én eindafname

Hoe u rekening houdt met speciale leerlingen

De nieuwe toetsen hebben:

 • extra tussentoetsen voor leerlingen die zich minder snel ontwikkelen 
 • opgaven die zijn gescreend door leerkrachten uit het SBO
 • geclusterde opgaven per soort
 • veel extra aandacht voor eenvoudig taalgebruik
 • zo min mogelijk onnodige details in de illustraties
 • opgaven met een rustige en overzichtelijke opmaak 

Wat is er nieuw in alle 3.0 toetsen?

 • De nieuwe handleidingen zijn beknopter en gebruiksvriendelijker.
 • De toetsen speciale leerlingen zijn geïntegreerd.
 • Kennismakingsboekjes met daarin de toetsen van alle vakken uit het volgsysteem.