De zes voordelen

 • Praktische leerkrachtmap

  De nieuwe leerkrachtmap heeft een praktische indeling met handige instructiekaarten die u helpen bij het signaleren, analyseren, plannen en handelen. 

 • Geschikt voor speciale leerlingen

  Bij de nieuwe toetsen 3.0 hebben wij rekening gehouden met het taal- en illustratiegebruik en de lay-out. Meer weten over toetsen van leerlingen in het speciaal onderwijs? 

 • Meer inzicht

  Nieuwe mogelijkheden naast vertrouwde analyses: bij de analyses Rekenen-Wiskunde is er nu onderscheid tussen kale en contextopgaven. En met de toets Rekenen-Basisbewerkingen stelt u vast of leerlingen eenvoudige rekenbewerkingen vlot en nauwkeurig kunnen uitvoeren.

 • Bij de tijd

  De toetsen 3.0 zijn inhoudelijk vernieuwd. Ze sluiten goed aan bij de leefwereld van de kinderen van nu en het onderwijs dat u geeft. Ook werken de toetsen toe naar de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.

 • Eerlijk vergelijken

  Scores van toetsen die al langer bestaan, vallen steeds iets hoger uit, met misinterpretatie tot gevolg. De nieuwe normering wordt jaarlijks gecontroleerd en geactualiseerd op basis van dataretour. Hierdoor kunt u de resultaten weer eerlijk vergelijken en het onderwijs optimaal afstemmen.

 • Kennismakingsboekjes

  Met de kennismakingsboekjes raken uw leerlingen vertrouwd met de vraagstelling van de nieuwe LVS-toetsen 3.0. Zo bereidt u ze voldoende voor om de toetsen te kunnen maken. Alle leerstofdomeinen komen in de boekje aan bod.