Waarom toetsen we leerlingen?

Nieuw! De LVS-toetsen 3.0

De LVS-toetsen 3.0 zijn een hulpmiddel. Ze helpen u om inzicht te krijgen in de ontwikkeling en mogelijkheden van uw leerlingen. Wat kennen en kunnen ze vergeleken met hun groepsgenoten? En hoe ontwikkelen hun vaardigheden zich? Door die vorderingen systematisch in kaart te brengen en te volgen, stemt u uw onderwijs goed af.

Voorop lopen in volgen

Elke dag weer verzamelt u enorm veel informatie over uw leerlingen. Bijvoorbeeld spontane en systematische observaties, werkjes die uw leerlingen maken en de resultaten van methodegebonden toetsen. Maar ook de leerwerkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in. Met de LVS-toetsen 3.0 zorgt u voor onafhankelijke, objectieve metingen die zowel inhoudelijk als qua normering up-to-date zijn. Zo biedt u de ruimte aan iedere leerling om zich optimaal te ontwikkelen.

Bekijk het filmpje: waarom toetsen we leerlingen?

Ieder kind heeft het recht op onderwijs dat past. Door kennis objectief te meten, ongeacht afkomst en achtergrond, vermijd je willekeur. Dit uitgangspunt vormt de oorsprong van Cito en dus ook van de nieuwe LVS-toetsen 3.0.

Waarom toetsen we leerlingen?