• Voorop lopen
    met volgen

Kies voor de derde generatie

U wilt uw leerlingen natuurlijk goed volgen, zodat u ze het beste kunt begeleiden in hun ontwikkeling. Het Cito Volgsysteem ondersteunt u hierbij met onze derde generatie LVS-toetsen! De nieuwe toetsen zijn weer up-to-date, inclusief normering. Inhoudelijk sluiten ze aan bij uw onderwijs en de leefwereld van de kinderen.

 

Nieuw in schooljaar 2016/2017!

  • Rekenen-Wiskunde voor groep 6
  • Spelling voor groep 6
  • Begrijpend lezen voor groep 6
  • Kennismakingsboekje voor groep 6

Taalverzorging en spelling 3.0

Neemt u de toets Spelling 3.0 af in combinatie met Taalverzorging? Dan toetst u alle vier onderdelen van het referentieniveau Taalverzorging. Spelling van werkwoorden en niet-werkwoorden, grammatica en interpunctie. Bovendien toetst u dan zowel de actieve (spelling 3.0) als passieve (Taalverzorging) spellingsvaardigheid.