Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs

Voorop lopen in volgen

De observatie-instrumenten, de LVS-toetsen, de Entreetoetsen en het Computerprogramma LOVS vormen samen het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs. 

De kracht van het volgsysteem voor groep 1 tot en met 8

  • Is methode-onafhankelijk en u gebruikt het voor elke (speciale) school en elke (speciale) leerling.
  • U volgt de (leerstof)domeinen en ook het sociaal-emotioneel en motorisch functioneren.
  • Met de vaardigheidsschaal ziet u per leerstofdomein de groei in vorderingen.
  • De up-to-date toetsen zorgen ervoor dat u de inhoudelijke ontwikkeling in het onderwijs volgt.
  • U kunt vertrouwen op een adequate normering door jaarlijkse representatieve landelijke steekproeven.
  • Het zijn betrouwbare en valide toetsen die u gebruikt bij het afleggen van verantwoording.
  • Met hulp van het Computerprogramma LOVS registreert, archiveert en visualiseert u eenvoudig de leervorderingen.